Kavárna

Unie neslyšících Brno z.s.
Člen Českomoravské jednoty neslyšících „Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí“, je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na tyto sociální služby: tlumočnické služby a odborné sociální poradenství.

Unie neslyšících Brno, z.s. je nestátní, neprofitní, nezávislá organizace, jejíž historie sahá do roku 1991, kdy byla založena pod názvem Česká unie neslyšících oblast Brno, jejímž sídlem byla Praha. V roce 1998 došlo k úplnému osamostatnění a spolu s Oblastní unií neslyšících Olomouc, Jihlavskou unií neslyšících a Plzeňskou unií neslyšících jsme byli spoluzakladateli střechové organizace Českomoravská jednota neslyšících, jejíž sídlo je na naší adrese.
Záměrem vytvoření Českomoravské jednoty neslyšících bylo zejména sjednotit roztříštěné organizace sluchově postižených tak, aby dotace a péče pro sluchově postižené byla poskytována organizacích přímo v regionech bez toho, aby podstatná část finančních prostředků zůstávala na ústředí s možností rozhodování o způsobu práce podle místních možností, schopností nabídky a poptávky služeb. Zakladateli Unie neslyšících Brno, z.s. byli dobrovolní aktivisté i profesionální pracovníci neslyšících.
Posláním Unie neslyšících Brno, z.s. je především pomáhat všem sluchově postiženým bez rozdílu. Řeč a sluch jsou základními předpoklady ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že tito lidé mají narušeny, či se jim vůbec nedostává sluchových schopností, nemůže dojít k rozvinutí řeči přirozenou cestou a mají tak zhoršené podmínky ke komunikaci. Chceme pomoci vyrovnávat následky sluchového postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí, učit žít sluchově postižené plným životem a integrovat je do společnosti zdravých lidí.
Prosazujeme pokrokové způsoby poskytování sociálních, poradenských a komunikačních služeb, které vedou k nezávislému životu. Důraz klademe na individuální přístup ke klientovi a na vytvoření takových podmínek, aby směřovali ke snižování komunikační bariéry.
Nabídka dalších služeb Unie neslyšících Brno, z.s.
- vzdělávací služby
- kurzy znakového jazyka pro veřejnost
- kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé, doprava a instalace zboží, záruční a pozáruční servis
- volnočasové aktivity, kulturní, sportovní a pobytové akce
- veřejný přístup k internetu a PC poradna
- výroba a prodej multimediálního CD ROMu s kurzem znakového jazyka pro sluchově postižené i veřejnost
- semináře Zásady komunikace s osobami se sluchovým postižením pro pracovníky v sociálních službách
- patron telefonní operátorské služby pro neslyšící Telefonica O2
- pomoc při jednání na sociálních úřadech
Unie neslyšících Brno, z.s. je zakladatelem Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o., která provozuje Kavárnu u Žambocha – Moravskou kavárnu neslyšících.
Další webové stránky